BRADFORD UNIVERSITY

Taller de Teatre de L’Oprimit en el departament d’Estudis de la Pau i desenvolupament Internacional de la Universitat de Bradford

“M’ha absolutament encantat el taller i espero que podem convertirlo en un workshop anual”. 

Dr Fiona Macaulay, FRSA

Senior Lecturer

Division of Peace Studies and International Development

University of Bradford