TEJIDOS WOMEN MÉXICO

En Mèxic, l’estiu del 2018, Marina va desenvolupar un projecte utilitzant el Teatre del Sí conjuntament amb l’organització Artes de Participación amb un grup de dones.  Aquesta va ser la primera oportunitat que ella va tenir de treballar amb un grup exclusivament per dones, on els homes no tenien presència.  El projecte va ser dividit en dos fases. En la primera part va ensenyar les diferent tècniques del Teatre del Sí proposades. La segona part van crear una peça teatral  a partir de les seves pròpies històries. Anar a Mèxic va coincidir un sentiment personal d’empoderament com a dona. Per diferents raons, estava en una profunda reflexió sobre qué significa ser dona  y com fàcilment la manipulació del patriarcat ens indueix perquè en la societat on vivim hi ha molts comportaments normalitzats. Les dones tenim pocs espais per apoyar-nos mútuament, En aquest projecte va a aparèixer com un espai de suport on les històries son vistes, escoltades i compartides.  L’obra creada explica el dolor que com a dona mexicana ha d’afrontar cada dia i el terror de ser asesinada, però també mostra el poder dimensional i de suport solidari que es crea entre dones i la lluita de poder solament “ser dona” en llibertat.

GALERIA